Այսօր: Շաբաթ, 6 Մարտի 2021թ.
Այրումի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 8
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագծեր N 02-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումները

ՆԱԽԱԳԻԾ 02-Ն


Զեկ. ԱՐՍԵՆ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

ԱՅՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 50-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԱԱռաջնորդվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին>> ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 18-րդհոդվածի  1-ինմասի 5-րդկետիև «Նորմատիվիրավականակտերիմասին>> ՀՀօրենքի 33-րդհոդվածի  պահանջներովհամայնքիավագանին

 

                                           Ո ր ո շ ու մ  է.

1.   Այրում համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՙԱյրում համայնքի

   2021թ-ի բյուջեն հաստատելու մասին՚ թիվ 50-Ն որոշման մեջ կատարել

   հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`

1) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

<<1. Հաստատել Այրում համայնքի 2021թ. բյուջեն

            1) եկամուտների գծով 381250.2 հազար դրամ,

           2) ծախսերի գծով 501344.4 հազար դրամ,

      3) դեֆիցիտը (պակասուրդը) 120094.2 հազար դրամ>>,

2) որոշման 2-րդ կետով հաստատված Հատված 1-ում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

ա. 2021թ. համայնքի բյուջեի եկամտային մասի թիվ 1241 <<Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ՝ ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով>>  տողում նախատեսել 7170.8  հազ. դրամ: Թիվ 1241  տողում  կարդալ 7170.8 թիվը,

բ.2021թ. համայնքի բյուջեի եկամտային մասի թիվ 1351  <<Տեղական վճարներ>>  տողում նախատեսված գումարը ավելացնել 1530.0  հազ. դրամով: Թիվ 1351  տողում գրված 66447.0 թվի փոխարեն կարդալ 67977.0 թիվը,

3) որոշման 3-րդ կետով հաստատված Հատված 2-ում, 4-րդ կետով հաստատված Հատված 3-ում և 7-րդ կետով հաստատված Հատված 6-ում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

ա. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածով նախատեսել 9500.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածում կարդալ 9500.0 թիվը,

բ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածով նախատեսել 7400.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածում կարդալ 7400.0 թիվը,

գ.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5122 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 1626.4 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5122 հոդվածում գրված 7050.0 թվի փոխարեն կարդալ 8676.8 թիվը,

դ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածով նախատեսել 994.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 01 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածում կարդալ 994.0 թիվը,

ե.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 04 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 17000.0 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 04 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածում գրված 20000.0 թվի փոխարեն կարդալ 37000.0 թիվը,

զ.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 04 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 2094.2 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 04 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածում գրված 2000.0 թվի փոխարեն կարդալ 4094.2 թիվը,

 է.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 5000.0 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածում գրված 10000.0 թվի փոխարեն կարդալ 15000.0 թիվը,

ը.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 500.0 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 06 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածում գրված 1000.0 թվի փոխարեն կարդալ 1500.0 թիվը,

թ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածով նախատեսել 500.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածում կարդալ 500.0 թիվը,

 ժ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածով նախատեսել 50.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածում կարդալ 50.0 թիվը,

ի.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5122 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 5000.0 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5122 հոդվածում գրված 250.0 թվի փոխարեն կարդալ 5250.0 թիվը,

լ.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 4511 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 1530.0 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 4511 հոդվածում գրված 66447.0 թվի փոխարեն կարդալ 67977.0 թիվը,

խ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածով նախատեսել 1000.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածում կարդալ 1000.0 թիվը, 

ծ.2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածով նախատեսված գումարը ավելացնել 10000.0 հազ. դրամով: Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածում գրված 1000.0 թվի փոխարեն կարդալ 11000.0 թիվը,

կ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածով նախատեսել 550.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածում կարդալ 550.0 թիվը, 

 հ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածով նախատեսել 500.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5112 հոդվածում կարդալ 500.0 թիվը, 

ձ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածով նախատեսել 1500.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5113 հոդվածում կարդալ 1500.0 թիվը, 

ղ. 2021թ. համայնքի բյուջեի բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5134 հոդվածով նախատեսել 50.0 հազ. դրամ:Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի տնտեսագիտական դասակարգման 5131 հոդվածում կարդալ 50.0 թիվը: 

 


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ԱՐԱՅԻԿ ՊԱՐԱՆՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԳՈՀԱՐ ՋԱՎԱԽՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
(156.33 Կբ)
(81.50 Կբ)
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1

098-72-33-00

ayrum.tavush@mta.gov.am

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2021 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՅՐՈՒՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2.04
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner